Bảng mô tả lỗi do nhà sản xuất
Thành phần Mô tả lỗi
Thân máy
  • Màn hình không hiển thị.
  • Không thể mở hoặc tắt nguồn.
  • Không gửi tin nhắn được (trong điều kiện mạng di động ổn định).
  • Chế độ rung không hoạt động đươc.
  • Không nhận được Sim (Sim còn giá trị sử dụng).
  • Không thể thiết lập nhạc chuông/tắt âm.
  • Máy bị lỗi do kết cấu do quá trình sản xuất.
  • Không kết nối qua cổng USB bình thường được.
  • Màn hình xuất hiện trên 5 điểm chết.
Pin Sau khi sạc pin, điện thoại không thể sử dụng bình thường (lượng pin còn hơn 80%).
Tai nghe Không thể thực hiện cuộc gọi bằng tai nghe.